سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

👤فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1422
👤✳️ فالوور خارجی (10K Real)
16800
500 / 10000
1430
👤🔥 فالوور ایرانی
17000
500 / 3000
1421
👤✳️ فالوور خارجی (100K Real)
18000
500 / 100000
131
👤⚛️ فالوور ایرانی سریع + (10 درصد بیشتر)
19000
500 / 100000
96
👤✴️ فالوور ایرانی + (20 درصد بیشتر)
26500
100 / 5000
3
👤🔥فالوور ایرانی خارجی + (50 درصد بیشتر)
30000
500 / 50000
93
👤💎⚡فالوور ایرانی سریع
34000
100 / 20000
77
👤⭐ فالوور واقعی ایرانی (10 درصد بیشتر)
45000
100 / 2000
111
👤⭐💎 فالوور واقعی ایرانی
47000
50 / 20000
5
👤💎🔝 فالوور واقعی ویژه
68000
500 / 50000

❤️ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
106
💛✳️ لایک ارزان (50K Real) جدید
6690
100 / 50000
104
💛✳️ لایک ارزان (10K Real) جدید
8500
100 / 10000
129
💛✳️ لایک ارزان (100K Real) جدید
10000
100 / 100000
4
❤️🔥لایک (50 درصد بیشتر)
13500
100 / 100000
108
💝لایک ایرانی(30 درصد بیشتر) (سرعت متوسط)
14000
100 / 5000
2
💝لایک ایرانی(10 درصد بیشتر) سریع
14500
50 / 50000
94
🧡⚡لایک ایرانی سریع
15000
100 / 20000
27
❤️💎⭐ لایک واقعی ایرانی (سریع)
19000
50 / 30000
54
❤️⭐⭐ لایک واقعی ایرانی (سرعت متوسط)
24000
100 / 5000

🎥 بازدید view اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
101
🎥🔥بازدید ویدئو پست عادی (10K+)
610
10000 / 10000000
103
🎥 بازدید ویدئو پست عادی (1K+)
800
1000 / 1000000
99
🎥✳️💧 بازدید ویدئو پست عادی (ارسال دقیق Real)
2000
100 / 3000000
95
🎥🇮🇷 بازدید view پست عادی ایرانی
2500
200 / 3000000
14
🎥📊 بازدید ویدئو+آمار پست   (Views+Impressions+Reach+Profile Visits)
3500
100 / 100000
26
🎥🔎 بازدید ویدئو پست عادی (Views+Location+Impression+ Explore+ Home +Profile)
4500
100 / 5000000

💬 کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
📝 کامنت متن دلخواه
180000
5 / 1000000
16
💬 کامنت رندوم فارسی
230000
5 / 1000
92
💬✳️ کامنت ایرانی فارسی رندوم کیفیت متوسط
245000
5 / 10000000
1420
💬⭐️ کامنت رندوم ایرانی فارسی کیفیت خوب
300000
5 / 10000000
91
📝✳️کامنت ایرانی متن دلخواه کیفیت متوسط
330000
5 / 100000
28
📝⭐ کامنت متن دلخواه ایرانی کیفیت خوب
370000
5 / 2000000

📺خدمات IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15
🎥 بازدید ویدئو (IGTV)
1800
1000 / 1000000
102
🎥✳️💧 بازدید ویدئو (ارسال دقیق IGTV Real)
2300
250 / 1000000
66
🎥📊 بازدید ویدئو+آمار پست (Views igtv +Impressions+Reach+Profile Visits)
5200
500 / 5000000
97
❤️✳️ لایک واقعی خارجی (IGTV like Real 50K)
8000
100 / 50000
133
❤️✳️ لایک واقعی خارجی (IGTV like Real 100K)
12000
100 / 1000000
134
❤️ لایک (IGTV like)
14000
100 / 100000
1431
❤️⚛️ لایک ایرانی (IGTV,Reels like)
16500
100 / 5000
135
❤️⭐️ لایک واقعی ایرانی (IGTV like)
24000
100 / 5000
132
📝 کامنت متن دلخواه (IGTV)
250000
5 / 1000

📊📌 اینستاگرام / سیو / ریچ ایمپریشن / اکسپلور / ارسال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
90
💾 ذخیره پست (post saves)
2300
100 / 5000
23
📊 افزایش آمار ایمپرشن + ریچ پست (Impressions + reach)
2350
100 / 1000000
25
📊🔎 افزایش آمار پست اکسپلور (expelore+home+profile visit)
5900
100 / 1000000
21
📊🚀 افزایش آمار ارسال پست Share
7450
100 / 5000000
1428
📊🔎💎 افزایش آمار پست اکسپلور (expelore+Impressions+home+Profile Visit+location)
9600
100 / 1000000

📱 اینستاگرام استوری Story

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1417
✳️بازدید استوری (Real 5K)
4800
100 / 5000
105
⚡️بازدید استوری سریع (25K)
5800
100 / 25000
1418
بازدید استوری آخر Last Story
6600
100 / 350000
87
👦 بازدید استوری مخاطب آقا
13000
100 / 30000
88
👩 بازدید استوری مخاطب خانم
13000
100 / 30000
1419
📊 بازدید استوری و آمار (Impression+Profile Visit+Shares+Navigation+Exit)
16800
100 / 10000

👁️‍🗨️ خدمات لایو اینستاگرام Live

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
117
👁️‍🗨️❤️ لایک لایو (like live)
24000
200 / 10000
118
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۳۰ دقیقه + لایک
276000
50 / 2000
116
👁️‍🗨️ بازدید لایو (+20K)
315000
50 / 20000
122
👁️‍🗨️ بازدید لایو + لایک
316000
50 / 3000
119
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۴۰ دقیقه + لایک
319000
50 / 2000
123
👁️‍🗨️ بازدید لایو + لایک + کامنت
326000
50 / 20000
120
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۵۰ دقیقه + لایک
361000
50 / 2000
121
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۶۰ دقیقه + لایک
403000
50 / 2000

💖 لایک چند پست آخر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
💟 ( 100 عدد لایک پست آخر )
3300000
5 / 200
37
💖⭐⭐ ( 100 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
4400000
5 / 200
30
💟 ( 200 عدد لایک پست آخر )
6200000
5 / 200
38
💖⭐⭐ ( 200 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
6800000
5 / 200
31
💟 ( 300 عدد لایک پست آخر )
9000000
5 / 200
39
💖⭐⭐ ( 300 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
9270000
5 / 200
32
💟 ( 500 عدد لایک پست آخر )
14000000
5 / 200
40
💖⭐⭐ ( 500 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
14700000
5 / 200
33
💟 ( 1000 عدد لایک پست آخر )
26000000
5 / 200
41
💖⭐⭐ ( 1000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
26700000
5 / 200
34
💟 ( 2000 عدد لایک پست آخر )
46000000
5 / 200
42
💖⭐⭐ ( 2000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
48000000
5 / 200
35
💟 ( 5000 عدد لایک پست آخر )
100000000
5 / 200
43
💖⭐⭐ ( 5000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
110000000
5 / 200

🎥بازدید view چند پست آخر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
44
🎥 ( 1000 عدد بازدید پست آخر )
2300000
5 / 200
45
🎥 ( 2000 عدد بازدید پست آخر )
4600000
5 / 200
46
🎥 ( 3000 عدد بازدید پست آخر )
6900000
5 / 200
47
🎥 ( 4000 عدد بازدید پست آخر )
9200000
5 / 200
48
🎥 ( 5000 عدد بازدید پست آخر )
11000000
5 / 200
49
🎥 ( 10.000 عدد بازدید پست آخر )
22000000
5 / 200
51
🎥 ( 20.000 عدد بازدید پست آخر )
43000000
5 / 200
52
🎥 ( 50.000 عدد بازدید پست آخر )
106500000
5 / 200
53
🎥 ( 100.000 عدد بازدید پست آخر )
210000000
5 / 200

🔘 خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
👤 ممبر فیک گروه خصوصی
22000
1000 / 2000
58
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 70 کا
22000
1000 / 70000
56
👤 ممبر فیک کانال عمومی
28000
1000 / 5000
60
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 10 کا
28000
1000 / 10000
59
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 90 کا
28000
1000 / 90000
68
👤✳️ ممبر واقعی گروه عمومی (اد اجباری) 30 کا
30000
1000 / 30000
57
👤🔝 ممبر فیک کانال عمومی و خصوصی کم ریزش
32000
1000 / 80000
148
👤 ممبر فیک گروه بدون ریزش
35000
1000 / 100000
149
👤💎 ممبر فیک گروه بدون ریزش
35000
1000 / 100000
62
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 70 کا
35000
1000 / 70000
64
👤✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 90 کا
38000
1000 / 90000
63
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 10 کا
38000
1000 / 10000

🔘🎥 بازدید view تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
74
🎥 بازدید ویدئو تک پست
800
100 / 200000
78
🎥🔝 بازدید ویدئو تک پست
1400
500 / 200000
75
🎥♋️ بازدید ویدئو 5 پست آخر
7500
500 / 200000
79
🎥♋️ بازدید ویدئو 10 پست آخر
14000
500 / 200000
80
🎥♋️ بازدید ویدئو 20 پست آخر
28000
500 / 200000
81
🎥♋️ بازدید ویدئو 50 پست آخر
50000
500 / 200000
82
🎥♋️ بازدید ویدئو 100 پست آخر
100000
500 / 200000

☸️خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
🎥 بازدید ویدئو آپارات (aparat video views)
8500
1000 / 1000000
113
❤️ لایک واقعی ویدئو آپارات (aparat,real,like)
29000
500 / 10000
115
👤 دنبال کننده آپارات (بدون ریزش ظرفیت کل4k) (aparat followers)
34000
100 / 4000
114
👤⭐ دنبال کننده واقعی فعال آپارات (aparat-real-followers)
135000
200 / 500000

🔴خدمات یوتیوب YouTube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
124
🎥بازدید پست یوتیوب youtube video views
13500
2500 / 1000000
125
❤️لایک پست یوتیوب youtube like 
18500
100 / 1000
136
youtube shares
39000
10 / 1000000
126
❤️⭐ لایک پست یوتیوب youtube like 
42000
100 / 95000
138
youtube subscribers 10K👤
52000
100 / 10000
1427
youtube subscribers Real +جبران ریزش👤
616000
100 / 2000

خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
142
👤فالوور کلاب هاوس clubhouse followers
382000
100 / 1000
150
👤فالوور کلاب هاوس clubhouse followers
551000
100 / 1000

خدمات فیس بوک Facebook

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1429
test v
2000
200 / 10000000
1424
بازدید پست فیسبوک (500-100 facebook (video views
3500
100 / 1000000
139
بازدید پست فیسبوک (10k-20k facebook (video views
6000
100 / 100000000
1423
بازدید پست فیسبوک (200k-300k facebook video views)
12000
500 / 100000000
146
test
14000
100 / 50000
140
❤️ لایک فیسبوک facebook likes
20000
100 / 100000
141
facebook profile followers
39000
100 / 100000
1425
facebook profile followers-refill 30D
62000
100 / 200000