سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

👤فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
131
👤⚛️فالوور ایرانی ارزان
19000
500 / 20000
1
👤⚡فالوور ایرانی سریع + (10 درصد هدیه)
28000
100 / 20000
96
👤✳️فالوور ایرانی + (20 درصد هدیه)
29000
100 / 5000
3
👤🔥فالوور ایرانی خارجی + (50 درصد هدیه)
30000
500 / 50000
93
👤💎⚡فالوور ایرانی سریع
35000
100 / 20000
77
👤⭐فالوور واقعی ایرانی
46000
100 / 2000
111
👤🔝فالوور واقعی ایرانی جدید
48000
100 / 20000
5
👤💎🔝 فالوور واقعی ویژه بدون ریزش
68000
500 / 40000

❤️ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
129
💛لایک ارزان ریزشی
7500
200 / 15000
147
💛لایک ارزان سریع (15K)
8850
200 / 10000
127
❤️💧لایک خارجی واقعی با کیفیت
12000
200 / 40000
4
❤️🔥لایک (50 درصد هدیه)
13000
100 / 100000
108
💝لایک ایرانی(30 درصد هدیه) (سرعت متوسط)
15000
100 / 5000
94
🧡⚡لایک ایرانی سریع
15000
100 / 20000
2
💝لایک ایرانی(10 درصد هدیه) سریع
17000
50 / 50000
27
❤️💎⭐ لایک واقعی ایرانی (سریع)
22000
50 / 30000
54
❤️⭐⭐ لایک واقعی ایرانی (سرعت متوسط)
24000
100 / 5000

🎥 بازدید view اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
101
🎥🔥بازدید ویدئو پست عادی (10K+)
800
10000 / 5000000
103
🎥 بازدید ویدئو پست عادی
900
1000 / 5000000
99
🎥 ✳️💧بازدید ویدئو پست عادی ارسال دقیق
2000
250 / 5000000
18
🎥 بازدید ویدئو پست عادی سریع
2350
200 / 10000000
95
🎥 بازدید view پست عادی ایرانی 🇮🇷
2500
500 / 5000000
89
بازدید ویدئو پست عادی (expelore)
3600
100 / 1000000
26
🎥💧 بازدید ویدئو پست عادی    (explore+home+location+profile)🔎
6500
500 / 500000

💬 کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
📝 کامنت متن دلخواه
200000
5 / 1000
92
💬✳️کامنت ایرانی فارسی رندوم
270000
10 / 1000
91
📝✳️کامنت ایرانی متن دلخواه جدید
350000
5 / 1000
107
📝کامنت متن دلخواه ایرانی و خارجی
360000
5 / 500

📺خدمات IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15
📺 بازدید ویدئو (IGTV)
1200
250 / 5000000
102
✅📺💧بازدید ویدئو (IGTV)
2000
250 / 5000000
134
❤️📺 لایک (IGTV like)
13000
100 / 100000
133
❤️📺لایک خارجی واقعی (IGTV like)
14000
100 / 15000
135
❤️📺⭐️لایک واقعی ایرانی (IGTV like)
26000
100 / 5000
132
📝📺کامنت متن دلخواه (IGTV)
250000
5 / 1000

📌اینستاگرام استوری / سیو / ریچ ایمپریشن اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
23
پست ایمپریشن + ریچ
2500
500 / 500000
24
💾ذخیره سیو پست (post saves)
2500
100 / 40000
1417
1️⃣بازدید استوری
6000
100 / 500000
21
3️⃣بازدید استوری سریع
6800
100 / 350000
1418
بازدید استوری آخر
7500
100 / 350000
25
افزایش آمار پست (EXPELORE-HOME-LOCATION)
8000
100 / 20000000
87
👦 بازدید استوری مخاطب آقا
15000
100 / 30000
88
👩 بازدید استوری مخاطب خانم
15000
100 / 30000

👁️‍🗨️ خدمات لایو اینستاگرام Live

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
116
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۱۰ دقیقه
290000
100 / 2000
117
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۲۰ دقیقه
295000
100 / 2000
118
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۳۰ دقیقه
305000
100 / 2000
122
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۶۰ دقیقه
495000
100 / 20000
123
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی +لایک+کامنت ۶۰دقیقه
498000
100 / 20000

💖 لایک آلبمی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
💟 ( 100 عدد لایک پست آخر )
3300000
5 / 200
37
💖⭐⭐ ( 100 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
4400000
5 / 200
30
💟 ( 200 عدد لایک پست آخر )
6200000
5 / 200
38
💖⭐⭐ ( 200 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
6800000
5 / 200
31
💟 ( 300 عدد لایک پست آخر )
9000000
5 / 200
39
💖⭐⭐ ( 300 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
9270000
5 / 200
32
💟 ( 500 عدد لایک پست آخر )
14000000
5 / 200
40
💖⭐⭐ ( 500 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
14700000
5 / 200
33
💟 ( 1000 عدد لایک پست آخر )
26000000
5 / 200
41
💖⭐⭐ ( 1000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
26700000
5 / 200
34
💟 ( 2000 عدد لایک پست آخر )
46000000
5 / 200
42
💖⭐⭐ ( 2000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
48000000
5 / 200
35
💟 ( 5000 عدد لایک پست آخر )
100000000
5 / 200
43
💖⭐⭐ ( 5000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
110000000
5 / 200

🎥بازدید view آلبمی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
44
🎥 ( 1000 عدد بازدید پست آخر )
2300000
5 / 200
45
🎥 ( 2000 عدد بازدید پست آخر )
4600000
5 / 200
46
🎥 ( 3000 عدد بازدید پست آخر )
6900000
5 / 200
47
🎥 ( 4000 عدد بازدید پست آخر )
9200000
5 / 200
48
🎥 ( 5000 عدد بازدید پست آخر )
11000000
5 / 200
49
🎥 ( 10.000 عدد بازدید پست آخر )
22000000
5 / 200
51
🎥 ( 20.000 عدد بازدید پست آخر )
43000000
5 / 200
52
🎥 ( 50.000 عدد بازدید پست آخر )
106500000
5 / 200
53
🎥 ( 100.000 عدد بازدید پست آخر )
210000000
5 / 200

🔘 خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
👤 ممبر فیک گروه خصوصی
22000
1000 / 2000
58
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 70 کا
22000
1000 / 70000
56
👤 ممبر فیک کانال عمومی
28000
1000 / 5000
60
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 10 کا
28000
1000 / 10000
59
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 90 کا
28000
1000 / 90000
68
👤✳️ ممبر واقعی گروه عمومی (اد اجباری) 30 کا
30000
1000 / 30000
57
👤🔝 ممبر فیک کانال عمومی و خصوصی کم ریزش
32000
1000 / 80000
148
👤 ممبر فیک گروه بدون ریزش
35000
1000 / 100000
149
👤💎 ممبر فیک گروه بدون ریزش
35000
1000 / 100000
62
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 70 کا
35000
1000 / 70000
64
👤✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 90 کا
38000
1000 / 90000
63
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 10 کا
38000
1000 / 10000

🔘🎥 بازدید view تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
74
🎥 بازدید ویدئو تک پست
800
100 / 200000
78
🎥🔝 بازدید ویدئو تک پست
1400
500 / 200000
75
🎥♋️ بازدید ویدئو 5 پست آخر
7500
500 / 200000
79
🎥♋️ بازدید ویدئو 10 پست آخر
14000
500 / 200000
80
🎥♋️ بازدید ویدئو 20 پست آخر
28000
500 / 200000
81
🎥♋️ بازدید ویدئو 50 پست آخر
50000
500 / 200000
82
🎥♋️ بازدید ویدئو 100 پست آخر
100000
500 / 200000

☸️خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
🎥 بازدید ویدئو آپارات (aparat video views)
8500
1000 / 1000000
113
❤️ لایک واقعی ویدئو آپارات (aparat,real,like)
29000
500 / 10000
115
👤 دنبال کننده آپارات (aparat followers)
34000
100 / 4000
114
👤⭐ دنبال کننده واقعی فعال آپارات (aparat-real-followers)
135000
200 / 500000

🔴خدمات یوتیوب YouTube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
124
🎥بازدید پست یوتیوب youtube video views
13500
2500 / 1000000
125
❤️لایک پست یوتیوب youtube like 
34000
50 / 50000
126
❤️لایک پست یوتیوب youtube like 
42000
100 / 30000
136
youtube shares
60000
1000 / 250000
138
youtube subscribers👤
110000
100 / 100000

خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
152
دعوت نامه کلاب هاوس clubhouse invitation
42000
1 / 1
142
👤فالوور کلاب هاوس 100 عدد clubhouse followers
154000
1 / 1

خدمات فیس بوک Facebook

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
139
بازدید پست فیسبوک facebook video views
6000
500 / 1000000
140
لایک فیسبوک facebook likes
32000
100 / 250000
141
facebook profile followers-refill 30D
103000
100 / 20000
146
test
20000000
100 / 30000