سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

👤فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1537
👤 فالوور ربات [تا۱۰۰٪ ریزش‌]
10000
1000 / 50000
1421
👤فالوور ارزان [۱۵-۲۰٪ریزش‌]
15000
1000 / 70000
96
👤✴️ فالوور ایرانی‌ خارجی +هدیه [سرعت‌ارسال‌پایین]
19500
500 / 6000
131
👤⚛️ فالوور 50% ایرانی‌ سریع [ده,درصد,ارسال,بیشتر]
19800
500 / 500000
1527
👤✳️ فالوور کم ریزش Real 2M
20000
500 / 2000000
93
👤💎⚡فالوور ایرانی سریع [کیفیت‌خوب]
34000
200 / 200000
77
👤⭐ فالوور ایرانی [کیفیت‌عالی]
39000
100 / 500000
1536
👤⭐⭐ فالوور ایرانی [کیفیت‌عالی+جبران‌ریزش]
49000
100 / 100000

❤️ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1511
❤️🔥 لایک ارزان Real +20K
4000
20000 / 1000000
1521
💛✳️ لایک Real +5K
6500
5000 / 200000
100
💛✳️ لایک Real
7000
500 / 15000
129
🧡✳️ لایک Real [Impressions+reach]
8000
500 / 1000000
4
❤️🔥 لایک‌ 50% ایرانی‌ [post,igtv,reels]
9000
500 / 1000000
2
💟 لایک ایرانی+هدیه [کیفیت‌متوسط] [post,igtv,reels]
10000
200 / 50000
94
🧡⚡لایک ایرانی [کیفیت‌خوب] [post,igtv,reels]
10300
200 / 50000
27
❤️💎 لایک ایرانی [پست‌عادی]
13500
200 / 100000
1432
❤️ لایک ایرانی واقعی [post,igtv,reels]
15000
200 / 20000
54
❤️⭐⭐ لایک واقعی ایرانی [سرعت‌متوسط] [پست‌عادی,igtv]
18000
100 / 20000
1520
❤️⭐⭐⭐ لایک واقعی ایرانی [پست‌عادی,igtv]
19000
100 / 20000

🎥 بازدید view اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1530
🎥 بازدید ویدئو سریع [100K+][video,igtv,reels]
500
100000 / 100000000
99
🎥 بازدید ویدئو [10K+][video,igtv,reels]
590
10000 / 100000
1469
🎥 بازدید ویدئو [video,igtv,reels]
800
1000 / 100000
95
🎥🇮🇷💧 بازدید ویدئو ایرانی [video,igtv,reels]
2000
1000 / 100000000
103
🎥⚡بازدید ویدئو سریع [video,igtv,reels]
2500
1000 / 50000
18
 ️🎥⭐ بازدید ویدئو [video,igtv,reels]
3000
500 / 100000
26
🎥بازدید ویدئو+آمار ایمپرشن [Views+Impressions] [video,igtv,reels]
5900
1000 / 5000000
89
🎥 بازدید ویدئو+آمار ایمپرشن‌ریچ [Views+Impressions+Reach][video,igtv,reels]
7500
500 / 5000000
14
🎥📊 بازدید ویدئو+آمار اکسپلور [Views+ Impressions+Reach+Profile Visits] [video,igtv,reels]
9000
500 / 20000000

📊📌 آمار پست اینستاگرام / سیو / ریچ ایمپرشن / اکسپلور / ارسال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24
💾 ذخیره پست سریع (post saves)
2000
500 / 5000
23
📊💧 افزایش آمار ایمپرشن + ریچ پست (Impressions + reach)
2400
500 / 1000000
1526
📊 افزایش آمار پست اکسپلور [expelore,home,reach,profile visit]
5800
500 / 5000000
21
📊🚀 افزایش آمار ارسال پست Share
7000
300 / 5000000

📱استوری اینستاگرام Story

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1534
بازدید استوری آخر Last Story
2500
500 / 10000
1458
✴️ بازدید همه استوری Real
4500
500 / 100000
1418
بازدید استوری آخر Last Story
7500
500 / 30000
1532
⚡🔝 بازدید همه استوری [Profile,Visits+impressions]
8000
500 / 10000
1459
📊 افزایش آمار استوری [Profile,Visits+impressions+reach]
10500
500 / 50000
87
👦 بازدید همه استوری مخاطب آقا
13500
500 / 30000
88
👩 بازدید همه استوری مخاطب خانم
13500
500 / 30000
1419
📊 آمار استوری (Impression+Profile Visit+Shares+Navigation+Exit)
15200
500 / 10000
1457
👆 افزایش آمار استوری [story sticker links clicks]
84000
100 / 1000000
1456
🆙 افزایش آمار استوری [story sticker links]
93000
100 / 100000

💬 کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
📝 کامنت متن دلخواه [post,igtv,reels]
80000
25 / 5000
92
💬✳️ کامنت ایرانی فارسی رندوم کیفیت متوسط [post,igtv,reels]
145000
20 / 200000
16
💬 کامنت رندوم فارسی ایرانی کیفیت خوب [post,igtv,reels]
150000
20 / 10000
107
کامنت‌متن‌دلخواه‌ ایرانی کیفیت خوب [post,igtv,reels]📝🆕
230000
20 / 10000
1420
💬 کامنت تولد ایرانی فارسی کیفیت خوب [پست‌عادی,tv,igtv]
230000
10 / 10000
28
📝 کامنت متن دلخواه ایرانی [post,igtv,reels]
270000
20 / 50000000

📢تبلیغات و خدمات گوگل google

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1470
🌍 ثبت موقعیت مکانی شما یا فروشگاه مورد نظر در نقشه گوگل مپ
80000
1000 / 5000
1540
📢آگهی در گوگل Ads[400Click]
850000
1000 / 1000
1541
 📢آگهی در گوگل Ads[1000Click]
1810000
1000 / 1000
1542
📢آگهی در گوگل Ads[2000Click]
3330000
1000 / 1000

👁️‍🗨️ خدمات لایو اینستاگرام Live

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
117
👁️‍🗨️❤️ لایک لایو (like live)
18000
200 / 10000
1494
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی [۶۰دقیقه]
299000
50 / 2000
122
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی 60دقیقه [لایک]
388000
50 / 3000
123
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی 60دقیقه [لایک,کامنت]
398000
50 / 20000
116
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی [زمان‌بی‌نهایت]
425000
50 / 20000

💖 لایک چند پست آخر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
💟 لایک 5 پست آخر
75000
100 / 100000
37
💖⭐ لایک ایرانی 5 پست آخر
95000
100 / 100000
30
💟 لایک 10 پست آخر
160000
100 / 100000
38
💖⭐ لایک ایرانی 10 پست آخر
200000
100 / 100000
31
💟 لایک 15 پست آخر
247000
100 / 100000
39
💖⭐ لایک ایرانی 15 پست آخر
315000
100 / 100000
32
💟 لایک 20 پست آخر
340000
100 / 100000
40
💖⭐ لایک ایرانی 20 پست آخر
440000
100 / 100000
33
💟 لایک 25 پست آخر
441000
100 / 100000
41
💖⭐ لایک ایرانی 25 پست آخر
575000
100 / 100000
34
💟 لایک 30 پست آخر
580000
100 / 100000
42
💖⭐ لایک ایرانی 30 پست آخر
700000
100 / 100000
35
💟 لایک 35 پست آخر
701000
100 / 100000
43
💖⭐ لایک ایرانی 35 پست آخر
816000
100 / 100000
1471
💟 لایک 40 پست آخر
820000
100 / 100000
1474
💖⭐ لایک ایرانی 40پست‌آخر
960000
100 / 100000
1473
💟 لایک 50 پست آخر
1100000
100 / 100000
1476
💖⭐ لایک ایرانی 50پست‌آخر
1250000
100 / 100000
1472
💟 لایک 100 پست آخر
2000000
100 / 100000
1475
💖⭐لایک ایرانی100پست‌آخر
2400000
100 / 100000

☑️ تیک آبی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1480
☑️ گرفتن تیک آبی اینستاگرام
70000000
1000 / 1000

🔐 امنیت پیج اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1481
امنیت پیج شش ماهه‌ پیج_کمتر_ده‌کا
350000
1000 / 1000
1483
امنیت پیج شش ماهه پیج_کمتر_پنجاه‌کا
400000
1000 / 1000
1485
امنیت پیج شش ماهه پیج_کمتر_صدکا
450000
1000 / 1000
1487
امنیت پیج شش ماهه پیج_صد-پانصدکا
500000
1000 / 1000
1489
امنیت پیج شش ماهه پیج_بیشتر_پانصدکا
600000
1000 / 1000
1482
امنیت پیج یک ساله برای پیج_کمتر_ده‌کا
650000
1000 / 1000
1484
امنیت پیج یک ساله پیج_کمتر_پنجاه‌کا
750000
1000 / 1000
1486
امنیت پیج یک ساله پیج_کمتر_صدکا
850000
1000 / 1000
1488
امنیت پیج یک ساله پیج_صد-پانصدکا
950000
1000 / 1000
1490
امنیت پیج یک ساله پیج_بیشتر_پانصدکا
1100000
1000 / 1000

🔘 خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
👤 ممبر فیک گروه خصوصی
22000
1000 / 2000
58
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 70 کا
22000
1000 / 70000
59
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 90 کا
28000
1000 / 90000
60
👦 ممبر کانال عمومی سرعت بالا (هیدن)
28000
1000 / 10000
56
👤 ممبر فیک کانال عمومی
29500
1000 / 5000
57
👤🔝 ممبر فیک کانال عمومی و خصوصی کم ریزش
32000
1000 / 160000
148
👤 ممبر فیک گروه بدون ریزش
35000
1000 / 100000
149
👤💎 ممبر فیک گروه بدون ریزش
35000
1000 / 100000
63
👤🔝ممبر واقعی کانال و گروه عمومی ایرانی (اد اجباری)
38000
500 / 600000

🔘🎥 بازدید view تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
78
🎥 بازدید ویدئو تک پست
1400
1000 / 1000000
75
🎥♋️ بازدید ویدئو 5 پست آخر
7500
500 / 1000000
79
🎥♋️ بازدید ویدئو 10 پست آخر
13000
500 / 1000000
80
🎥♋️ بازدید ویدئو 20 پست آخر
20000
500 / 1000000
81
🎥♋️ بازدید ویدئو 50 پست آخر
40000
500 / 1000000
82
🎥♋️ بازدید ویدئو 100 پست آخر
75000
500 / 1000000
83
🎥♋️ بازدید ویدئو 200 پست آخر
140000
500 / 150000

☸️خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
🎥 بازدید ویدئو آپارات (aparat video views)
8500
1000 / 1000000
1535
❤️ لایک واقعی ویدئو آپارات (aparat,real,like)
18000
100 / 7000
113
❤️ لایک واقعی ویدئو آپارات (aparat,real,like)
29800
200 / 20000
115
👤 دنبال کننده آپارات باکیفیت (aparat followers)
80000
100 / 7000
114
👤⭐ دنبال کننده واقعی فعال آپارات (aparat-real-followers)
135000
200 / 500000

🎶 سرویس تیک توک Tik Tok

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1498
🎥 بازدید Tik Tok
1800
500 / 1000000000
1497
🎥🔸بازدید Tik Tok Real
4900
500 / 2000000000
1499
❤️ لایک Tik Tok Like Real 10k day
19800
100 / 200000
1500
❤️ لایک+جبران‌ریزش Tik Tok Like Real 20k day
27000
100 / 20000
1501
👥 فالوور+جبران‌ریزش Tik Tok Followers Real
29000
10 / 100000
1503
👥 فالوور Tik Tok Followers 20K
35000
10 / 50000
1502
👥 فالوور+جبران‌ریزش Tik Tok Followers Real
55000
10 / 100000

خدمات یوتیوب YouTube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1452
 🎥 بازدید پست یوتیوب +جبران ریزش (youtube video views 5K day)
20700
100 / 200000
1553
👎 Youtube DisLike
22000
100 / 100000
1454
🎥✅ بازدید پست یوتیوب واقعی youtube video views Real 10K day 
23000
100 / 100000
1496
🎥⭐ بازدید پست یوتیوب+جبران ریزش (youtube video views real 1K day)
23000
100 / 10000
1508
🎥💎 بازدید پست یوتیوب (youtube video views Real 2K day)
23000
150 / 500000
1451
 🎥⭕ بازدید پست یوتیوب+جبران‌ریزش youtube video views 5K day Real
26500
100 / 100000
125
❤️لایک پست یوتیوب  youtube like 90k days
36000
100 / 95000
1460
❤️✴️ لایک پست یوتیوب youtube like
36000
100 / 100000
1479
❤️✴️ لایک پست یوتیوب youtube like 10k days Real
37000
100 / 100000
136
🚀 youtube shares 10K day
38000
100 / 1000000
1478
❤️💎لایک پست یوتیوب +جبران‌ریزش youtube like 10k days Real
39700
50 / 100000
126
❤️⭐ لایک پست یوتیوب +جبران‌ریزش youtube like 95k days
41000
100 / 95000
1515
youtube subscribers TEST
390000
100 / 10000
138
youtube subscribers + ۳۰ days guarantee
840000
10 / 2000
1427
youtube subscribers usa Real +جبران ریزش👤
855000
10 / 2000
1434
 youtube subscribers usa Real +جبران ریزش⚡👤
920000
10 / 2000

خدمات کامنت یوتیوب YouTube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1543
❤️👍 لایک کامنت youtube
40000
10 / 100000
1544
❤️👍 لایک کامنت youtube Real
49000
10 / 80000
1546
❤️👍 لایک کامنت+جبران ریزش youtube Real
148000
30 / 100000
1545
📝😀 کامنت youtube Real Emoji
275000
10 / 10000
1547
📝کامنت متن دلخواه youtube Real
295000
10 / 1500
1552
📝 کامنت مرتبط youtube Real News
395000
10 / 5000
1551
📝 کامنت مرتبط youtube Real Troll
395000
10 / 5000
1550
📝🎮 کامنت مرتبط youtube Real games
395000
10 / 5000
1548
📝🎶 کامنت مرتبط youtube Real music
395000
10 / 5000

خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
142
👤فالوور کلاب هاوس clubhouse followers
499000
100 / 1000
150
👤فالوور کلاب هاوس clubhouse followers
726000
100 / 1000

خدمات فیس بوک Facebook

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
139
بازدید پست فیسبوک (facebook (video views
4500
100 / 1000000000
1424
بازدید پست فیسبوک (500-100 facebook (video views
5500
100 / 1000000
140
❤️ لایک فیسبوک facebook likes
22000
100 / 100000
141
facebook profile followers
48000
100 / 100000
1425
facebook profile followers-refill 30D
80000
100 / 200000

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1513
test v .004
1300
25 / 100000000
1529
test v .0042
1400
100 / 100000
1509
test im.re .011
1500
50 / 20000
1554
test sto .032
2000
100 / 100000
1518
test L .04
7000
10 / 15000
1522
  test ex .05
7000
100 / 100000000
1524
test ex .06
8000
100 / 700000
1525
test ex lo .085
9000
100 / 10000000
1510
test L ca
12000
50 / 200000
146
test L n
14000
100 / 100000
1539
test F .102
14500
20 / 1000
1528
test F .3
15000
10 / 2000000
1519
test F n
16000
200 / 25000
1516
test F ca
28000
50 / 500000
1512
test f in
34000
100 / 500000
1467
test ig f
39000
100 / 50000000