سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

👤فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1538
👤 فالوور ارزان
10000
500 / 1000
1537
👤✴️فالوور خارجی Real
14000
500 / 10000
3
👤⚡فالوور 50% ایرانی‌
19000
200 / 500000
1421
👤🔶 فالوور کم ریزش Real
24500
200 / 300000
1527
👤✳️ فالوور کم ریزش Real 2M
25800
200 / 5000000
77
👤⭐ فالوور ایرانی [کیفیت‌عالی]
39000
100 / 500000
1536
👤⭐⭐ فالوور ایرانی [کیفیت‌عالی+جبران‌ریزش]
49000
100 / 100000

❤️ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1511
❤️🔥 لایک ارزان Real +10K
5900
10000 / 1000000
106
💛✳️ لایک Real
6500
500 / 1000000
4
❤️🔥 لایک‌ 50% ایرانی‌
8800
500 / 1000000
129
🧡✳️ لایک Real [Impressions+reach]
9000
500 / 200000
2
💟 لایک ایرانی+هدیه [کیفیت‌متوسط]
10000
200 / 350000
94
🧡⚡لایک ایرانی* [کیفیت‌خوب]
11000
200 / 200000
108
🧡 لایک ایرانی**
13000
200 / 50000
54
❤️⭐ لایک واقعی ایرانی
18000
100 / 2000000
1520
❤️⭐⭐ لایک واقعی ایرانی
22000
100 / 2000
1564
❤️🔎 لایک واقعی ایرانی اکسپلور
26500
200 / 5000000

🎥 بازدید view اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
103
🎥⚡بازدید ویدئو سرعت‌متوسط
2900
500 / 1000000
19
🎥 بازدید ویدئو سریع
3800
500 / 100000000
89
🎥 بازدید ویدئو+آمار ایمپرشن‌ریچ [Views+Impressions+Reach]
10300
100 / 5000000

📊📌 آمار پست اینستاگرام / سیو / ریچ ایمپرشن / اکسپلور / ارسال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24
💾 ذخیره پست [post saves]
2000
500 / 20000
64
💾💎ذخیره پست [post saves]
2500
500 / 5000
23
📊 افزایش آمار ایمپرشن + ریچ پست [Impressions+reach]
3800
500 / 70000
1526
📊🔍 افزایش آمار پست اکسپلور [expelore,home,reach,profile visit]
4600
500 / 5000000
21
📊🚀 افزایش آمار ارسال پست Share
7300
300 / 5000000

📱استوری اینستاگرام Story

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1417
⚡بازدید همه استوری [سرعت‌کم]
4000
500 / 20000
1458
✴️ بازدید همه استوری سریع Real
4800
500 / 100000
1418
بازدید استوری آخر Last Story
7900
500 / 30000
1459
📊 افزایش آمار استوری [Profile,Visits+impressions+reach]
10800
500 / 50000
87
👦 بازدید همه استوری مخاطب آقا
14000
500 / 30000
88
👩 بازدید همه استوری مخاطب خانم
14000
500 / 30000
1419
📊 آمار استوری (Impression+Profile Visit+Shares+Navigation+Exit)
18000
500 / 10000
1565
☑️آمار استوری جواب یک story quiz
25000
100 / 2000
1566
☑️آمار استوری جواب دو story quiz
25000
100 / 2000
1567
🟢نظر سنجی استوری گزینه1 story poll yes
55000
100 / 1000000
1568
🔴نظر سنجی استوری گزینه۲ story poll no
55000
100 / 1000000
1570
🟠نظر سنجی استوری گزینه3 story poll
55100
50 / 1000000
1571
🔵نظر سنجی استوری گزینه4 story poll
55200
50 / 10000000
1457
👆 افزایش آمار استوری [story sticker links clicks]
90000
100 / 1000000
1456
🆙 افزایش آمار استوری [story sticker links]
99000
100 / 100000

💬 کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
📝 کامنت متن دلخواه
90000
25 / 5000
92
💬✳️ کامنت ایرانی فارسی رندوم کیفیت متوسط
120000
20 / 200000
16
💬💎 کامنت رندوم فارسی ایرانی کیفیت خوب
140000
20 / 10000
1562
💬 کامنت ابراز همدردی کیفیت خوب
220000
20 / 10000
1559
💬 کامنت تعریفی کیفیت خوب
220000
20 / 10000
1556
💬 کامنت فلسفی کیفیت خوب
220000
20 / 10000
1561
💬😢 کامنت ابراز ناراحتی کیفیت خوب
220000
20 / 10000
1560
💬🙂 کامنت ایموجی(شکلک) کیفیت خوب
220000
20 / 10000
1420
💬🎂 کامنت تولد کیفیت خوب
220000
20 / 10000
1555
💬😂 کامنت خنده‌دار کیفیت خوب
220000
20 / 10000
1557
💬🥰 کامنت عاشقانه کیفیت خوب
220000
20 / 10000
1558
💬🎄 کامنت عیدنوروز کیفیت خوب
220000
20 / 10000
107
📝💎 کامنت‌متن‌دلخواه‌ ایرانی
250000
20 / 10000
28
📝⭐ کامنت متن دلخواه ایرانی
390000
20 / 50000000

📢تبلیغات و خدمات گوگل google

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1470
🌍 ثبت موقعیت مکانی شما یا فروشگاه مورد نظر در نقشه گوگل مپ
80000
1000 / 5000
1540
📢آگهی در گوگل مناسب پیج و سایت [400Click]
960000
1000 / 1000
1541
 📢آگهی در گوگل مناسب پیج و سایت [1000Click]
2290000
1000 / 1000
1542
📢آگهی در گوگل مناسب پیج و سایت [2000Click]
4000000
1000 / 1000
1563
📢آگهی در گوگل مناسب پیج و سایت [6000Click]
10800000
1000 / 1000

👁️‍🗨️ خدمات لایو اینستاگرام Live

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1494
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی 2K [۶۰دقیقه]
390000
50 / 2000
122
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی 3K [60دقیقه]
435000
50 / 3000
123
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی 20K [60دقیقه]+[کامنت]
445000
50 / 20000

🎥 بازدید چند پست آخر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
44
🎥 بازدید 5 پست آخر
15000
500 / 1000000000
45
🎥 بازدید 10 پست آخر
30000
500 / 1000000000
46
🎥 بازدید 15 پست آخر
45000
500 / 1000000000
47
🎥 بازدید 20 پست آخر
60000
500 / 1000000000
48
🎥 بازدید 25 پست آخر
87500
500 / 1000000000
49
🎥 بازدید 30 پست آخر
105000
500 / 1000000000
51
🎥 بازدید 40 پست آخر
148000
500 / 1000000000
52
🎥 بازدید 50 پست آخر
160000
500 / 1000000000
53
🎥 بازدید 100 پست آخر
180000
500 / 1000000000

💖 لایک چند پست آخر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
💟 لایک 5 پست آخر
75000
100 / 100000
37
💖⭐ لایک ایرانی 5 پست آخر
95000
100 / 100000
30
💟 لایک 10 پست آخر
160000
100 / 100000
38
💖⭐ لایک ایرانی 10 پست آخر
200000
100 / 100000
31
💟 لایک 15 پست آخر
247000
100 / 100000
39
💖⭐ لایک ایرانی 15 پست آخر
315000
100 / 100000
32
💟 لایک 20 پست آخر
340000
100 / 100000
40
💖⭐ لایک ایرانی 20 پست آخر
440000
100 / 100000
33
💟 لایک 25 پست آخر
441000
100 / 100000
41
💖⭐ لایک ایرانی 25 پست آخر
575000
100 / 100000
34
💟 لایک 30 پست آخر
580000
100 / 100000
42
💖⭐ لایک ایرانی 30 پست آخر
700000
100 / 100000
35
💟 لایک 35 پست آخر
701000
100 / 100000
43
💖⭐ لایک ایرانی 35 پست آخر
816000
100 / 100000
1471
💟 لایک 40 پست آخر
820000
100 / 100000
1474
💖⭐ لایک ایرانی 40پست‌آخر
960000
100 / 100000
1473
💟 لایک 50 پست آخر
1100000
100 / 100000
1476
💖⭐ لایک ایرانی 50پست‌آخر
1250000
100 / 100000
1472
💟 لایک 100 پست آخر
2000000
100 / 100000
1475
💖⭐لایک ایرانی100پست‌آخر
2400000
100 / 100000

🔐 امنیت پیج اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1481
امنیت پیج شش ماهه‌ پیج_کمتر_ده‌کا
350000
1000 / 1000
1483
امنیت پیج شش ماهه پیج_کمتر_پنجاه‌کا
400000
1000 / 1000
1485
امنیت پیج شش ماهه پیج_کمتر_صدکا
450000
1000 / 1000
1487
امنیت پیج شش ماهه پیج_صد-پانصدکا
500000
1000 / 1000
1489
امنیت پیج شش ماهه پیج_بیشتر_پانصدکا
600000
1000 / 1000
1482
امنیت پیج یک ساله برای پیج_کمتر_ده‌کا
650000
1000 / 1000
1484
امنیت پیج یک ساله پیج_کمتر_پنجاه‌کا
750000
1000 / 1000
1486
امنیت پیج یک ساله پیج_کمتر_صدکا
850000
1000 / 1000
1488
امنیت پیج یک ساله پیج_صد-پانصدکا
950000
1000 / 1000
1490
امنیت پیج یک ساله پیج_بیشتر_پانصدکا
1100000
1000 / 1000

🔘 خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
👤 ممبر فیک گروه خصوصی
22000
1000 / 2000
60
👦 ممبر کانال عمومی سرعت بالا (هیدن)
28000
1000 / 10000
56
👤 ممبر فیک کانال عمومی
29500
1000 / 5000
57
👤🔝 ممبر فیک کانال عمومی و خصوصی کم ریزش
32000
1000 / 160000
59
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن)
42000
1000 / 90000
63
👤🔝ممبر واقعی کانال و گروه عمومی ایرانی (اد اجباری)
45000
500 / 600000

🔘🎥 بازدید view تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
78
🎥 بازدید ویدئو تلگرام تک پست
1400
1000 / 1000000
75
🎥♋️ بازدید ویدئو 5 پست آخر
8000
500 / 100000000
79
🎥♋️ بازدید ویدئو 10 پست آخر
14000
500 / 10000000
80
🎥♋️ بازدید ویدئو 20 پست آخر
23000
500 / 100000000
1572
🎥♋ بازدید ویدئو 30 پست آخر
35000
500 / 50000
1573
🎥♋ بازدید ویدئو 40 پست آخر
46000
500 / 50000
81
🎥♋️ بازدید ویدئو 50 پست آخر
50000
500 / 100000000
82
🎥♋️ بازدید ویدئو 100 پست آخر
95000
500 / 100000000
83
🎥♋️ بازدید ویدئو 200 پست آخر
180000
500 / 150000

☸️خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
🎥 بازدید ویدئو آپارات (aparat video views)
8500
1000 / 1000000
1535
❤️ لایک واقعی ویدئو آپارات (aparat,real,like)
18000
100 / 7000
113
❤️ لایک واقعی ویدئو آپارات (aparat,real,like)
29800
200 / 20000
115
👤 دنبال کننده آپارات باکیفیت (aparat followers)
80000
100 / 7000
114
👤⭐ دنبال کننده واقعی فعال آپارات (aparat-real-followers)
135000
200 / 500000

🎶 سرویس تیک توک Tik Tok

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1498
🎥 بازدید Tik Tok
1800
500 / 1000000000
1497
🎥🔸بازدید Tik Tok Real
5500
500 / 2000000000
1499
❤️ لایک Tik Tok Like Real 10k day
21000
100 / 200000
1500
❤️ لایک+جبران‌ریزش Tik Tok Like Real 20k day
29000
100 / 20000
1502
👥 فالوور+جبران‌ریزش Tik Tok Followers Real
55000
100 / 100000
1503
👥 فالوور Tik Tok Followers 20K
108000
100 / 50000

خدمات یوتیوب YouTube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1452
 🎥 بازدید پست یوتیوب +جبران ریزش (youtube video views 5K day)
23700
100 / 200000
1496
🎥⭐ بازدید پست یوتیوب+جبران ریزش (youtube video views real 1K day)
23800
100 / 10000
1508
🎥💎 بازدید پست یوتیوب (youtube video views Real 2K day)
24900
150 / 500000
1454
🎥✅ بازدید پست یوتیوب واقعی youtube video views Real 10K day 
25900
100 / 100000
1451
 🎥⭕ بازدید پست یوتیوب+جبران‌ریزش youtube video views 5K day Real
28500
100 / 100000
125
❤️لایک پست یوتیوب  youtube like 90k days
39700
100 / 95000
1479
❤️✴️ لایک پست یوتیوب youtube like 10k days Real
40000
100 / 100000
136
🚀 youtube shares 10K day
40000
100 / 1000000
126
❤️⭐ لایک پست یوتیوب +جبران‌ریزش youtube like 95k days
44000
100 / 95000
1478
❤️💎لایک پست یوتیوب +جبران‌ریزش youtube like 10k days Real
44000
50 / 100000
138
youtube subscribers + ۳۰ days guarantee
936000
50 / 2000
1427
youtube subscribers usa Real +جبران ریزش👤
968000
30 / 2000
1434
 youtube subscribers usa Real +جبران ریزش⚡👤
1080000
10 / 2000

خدمات کامنت یوتیوب YouTube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1543
❤️👍 لایک کامنت youtube
44000
10 / 100000
1544
❤️👍 لایک کامنت youtube Real
53000
10 / 80000
1547
📝کامنت متن دلخواه youtube Real
350000
10 / 1500
1545
📝😀 کامنت youtube Real Emoji
355000
10 / 10000

خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
142
👤فالوور کلاب هاوس clubhouse followers
580000
100 / 1000
150
👤فالوور کلاب هاوس clubhouse followers
790000
100 / 1000

خدمات فیس بوک Facebook

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
139
بازدید پست فیسبوک (facebook (video views
4700
100 / 1000000000
1424
بازدید پست فیسبوک (500-100 facebook (video views
5500
100 / 1000000
140
❤️ لایک فیسبوک facebook likes
28000
100 / 100000
141
facebook profile followers
48000
100 / 100000
1425
facebook profile followers-refill 30D
86000
100 / 200000

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1513
test v .004
1300
25 / 100000000
1569
test v 0.006
1410
100 / 100000000
1507
test save .005
1450
20 / 20000
1506
test sto .008
1700
100 / 20000
1554
test sto .016
2000
50 / 20000
1509
test im.re .048
3000
10 / 70000
1523
test ex .0156
5000
100 / 5000000
1504
test sha .108
5000
100 / 5000000
1518
test L .02
6800
10 / 70000
1505
test L .023
6900
10 / 100000
1510
test L in
12000
50 / 500000
1429
test L ca
13000
10 / 200000
146
test L n
14000
100 / 100000
1512
 دستی test f
15000
100 / 500000
1519
test F in
16000
100 / 500000
1516
test F ca
40000
50 / 500000
1467
test ig f 16
55000
100 / 50000000