سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

☸️خدمات آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
🎥 بازدید ویدئو آپارات
8500
1000 / 1000000
113
❤️ لایک واقعی ویدئو آپارات
29000
500 / 10000
115
👤 دنبال کننده آپارات
34000
100 / 4000
114
👤⭐ دنبال کننده واقعی فعال آپارات
110000
200 / 500000

👤فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3
👤1️⃣ فالوور
26000
50 / 5000
93
👤1️⃣ فالوور ایرانی سریع
33000
50 / 20000
1
👤2️⃣ فالوور ایرانی
35000
100 / 6000
111
👤🆕فالور واقعی ایرانی
39000
100 / 1000
77
👤3️⃣ فالوور ایرانی با کیفیت
46000
100 / 2000
5
👤🔝 فالوور واقعی ویژه بدون ریزش
68000
100 / 20000

❤️ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
127
❤️💧لایک خارجی واقعی کیفیت عالی
10000
100 / 10000
4
❤️ لایک
14000
100 / 30000
94
❤️1️⃣ لایک ایرانی سریع
17000
100 / 20000
2
❤️2️⃣ لایک ایرانی
18000
100 / 5000
108
❤️🆕⭐ لایک واقعی ایرانی
18000
100 / 1000
27
❤️1️⃣⭐ لایک واقعی ایرانی
22000
100 / 2000
54
❤️2️⃣⭐ لایک واقعی ایرانی
25000
50 / 2000

🎥 بازدید view اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
100
🎥💧بازدید ویدئو پست عادی
1600
300 / 500000
99
4️⃣🎥 بازدید ویدئو پست عادی
2000
200 / 500000
18
🎥 بازدید ویدئو پست عادی سریع
2000
1000 / 500000
15
📺 بازدید ویدئو IGTV
2000
500 / 500000
102
✅📺💧بازدید ویدئو IGTV
2500
500 / 500000
95
🎥 بازدید view پست عادی ایرانی 🇮🇷
2500
1000 / 1000000
89
بازدید ویدئو پست عادی expelore
3500
100 / 500000
26
🎥💧 بازدید ویدئو پست عادیexplore /home / location/ profile🔎
6500
500 / 500000
66
📺💧 بازدید ویدئو explore / impression IGTV 🔎
9000
500 / 8000000

💬 کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
📝 کامنت متن دلخواه
200000
10 / 500
86
📝منشن واقعی ایرانی
260000
5 / 5000
28
📝⭐ کامنت متن دلخواه واقعی ایرانی
355000
5 / 150
107
📝💎🆕کامنت متن دلخواه واقعی ایرانی
380000
5 / 500

📌اینستاگرام استوری / سیو / ریچ ایمپریشن اکسپلور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
23
پست ایمپریشن + ریچ
2500
500 / 500000
24
💾سیو پست عادی  post saves
2500
100 / 40000
90
بازدید استوری ارزان
4500
300 / 15000
105
2️⃣بازدید استوری
5000
300 / 50000
21
3️⃣بازدید استوری
6000
100 / 50000
20
بازدید استوری آخر
7000
200 / 30000
25
افزایش EXPELORE - HOME - LOCATION
8000
250 / 500000
87
👦 بازدید استوری مخاطب آقا
15000
100 / 30000
88
👩 بازدید استوری مخاطب خانم
15000
100 / 30000

👁️‍🗨️ خدمات لایو اینستاگرام Live

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
116
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۱۰ دقیقه
156000
100 / 2000
117
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۲۰ دقیقه
178000
100 / 2000
118
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۳۰ دقیقه
240000
100 / 30000
119
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۴۰ دقیقه
262000
100 / 30000
120
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۵۰ دقیقه
295000
100 / 30000
123
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی +لایک+کامنت ۶۰دقیقه
485000
100 / 20000
122
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۶۰ دقیقه
485000
100 / 20000

💖 لایک آلبمی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
💟 ( 100 عدد لایک پست آخر )
3300000
5 / 200
37
💖⭐⭐ ( 100 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
4400000
5 / 200
30
💟 ( 200 عدد لایک پست آخر )
6200000
5 / 200
38
💖⭐⭐ ( 200 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
6800000
5 / 200
31
💟 ( 300 عدد لایک پست آخر )
9000000
5 / 200
39
💖⭐⭐ ( 300 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
9270000
5 / 200
32
💟 ( 500 عدد لایک پست آخر )
14000000
5 / 200
40
💖⭐⭐ ( 500 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
14700000
5 / 200
33
💟 ( 1000 عدد لایک پست آخر )
26000000
5 / 200
41
💖⭐⭐ ( 1000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
26700000
5 / 200
34
💟 ( 2000 عدد لایک پست آخر )
46000000
5 / 200
42
💖⭐⭐ ( 2000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
48000000
5 / 200
35
💟 ( 5000 عدد لایک پست آخر )
100000000
5 / 200
43
💖⭐⭐ ( 5000 عدد لایک واقعی ایرانی پست آخر )
110000000
5 / 200

🎥بازدید view آلبمی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
44
🎥 ( 1000 عدد بازدید پست آخر )
2300000
5 / 200
45
🎥 ( 2000 عدد بازدید پست آخر )
4600000
5 / 200
46
🎥 ( 3000 عدد بازدید پست آخر )
6900000
5 / 200
47
🎥 ( 4000 عدد بازدید پست آخر )
9200000
5 / 200
48
🎥 ( 5000 عدد بازدید پست آخر )
11000000
5 / 200
49
🎥 ( 10.000 عدد بازدید پست آخر )
22000000
5 / 200
51
🎥 ( 20.000 عدد بازدید پست آخر )
43000000
5 / 200
52
🎥 ( 50.000 عدد بازدید پست آخر )
106500000
5 / 200
53
🎥 ( 100.000 عدد بازدید پست آخر )
210000000
5 / 200

🔘 خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
👤 ممبر فیک گروه خصوصی
22000
1000 / 2000
61
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 30 کا
22000
1000 / 30000
58
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 70 کا
22000
1000 / 70000
69
❤️ لایک نظر سنجی کانال عمومی
26000
100 / 17000
56
👤 ممبر فیک کانال عمومی
28000
1000 / 5000
60
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 10 کا
28000
1000 / 10000
59
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 90 کا
28000
1000 / 90000
68
👤✳️ ممبر واقعی گروه عمومی (اد اجباری) 70 کا
30000
1000 / 70000
57
👤🔝 ممبر فیک کانال عمومی و خصوصی بدون ریزش
32000
1000 / 80000
65
👤✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 30 کا
35000
1000 / 30000
62
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 70 کا
35000
1000 / 70000
64
👤✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 90 کا
38000
1000 / 90000
63
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 10 کا
38000
1000 / 10000
70
✅ رای نظر سنجی کانال عمومی و خصوصی
38500
100 / 17000

🔘🎥 بازدید view تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
78
🎥🔝 بازدید ویدئو تک پست
1400
500 / 200000
75
🎥♋️ بازدید ویدئو 5 پست آخر
7500
500 / 200000
79
🎥♋️ بازدید ویدئو 10 پست آخر
14000
500 / 200000
80
🎥♋️ بازدید ویدئو 20 پست آخر
28000
500 / 200000
81
🎥♋️ بازدید ویدئو 50 پست آخر
50000
500 / 200000
82
🎥♋️ بازدید ویدئو 100 پست آخر
100000
500 / 200000

🔴خدمات یوتیوب YouTube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
124
🎥بازدید پست یوتیوب view you tube
12000
2500 / 1000000
125
❤️لایک پست یوتیوب like you tube
30000
50 / 50000
126
❤️لایک پست یوتیوب like you tube
35000
75 / 30000